HV vagy és még gondolkodsz a Téli Versenyen? Itt a plusz motiváció: irány Omán!

A napokban jelent meg a hivatalos kiírása a Téli Versenynek. A nyárihoz részben hasonló, hagyományteremtőnek szánt kihívás noha mindenkinek szól, a hálózatvezetőket külön is díjazza. Ha nem elég erős motiváció a fejlődés és példamutatás, akkor nézd meg az alábbi fotókat – és gyere velünk. Ománba!

Tartozz a győztesek közé!
Miért induljak el a Téli Versenyen, ha hálózatvezető vagyok? Rengeteg jó válasz születhet e fontos kérdésre! Ha te megcsinálod, az eleve magában hordozza egy új vezetői láb ígéretét, valamint példát mutatsz a csapatodban. És természetesen jár hozzá a Győztesek Estéje, a márciusi exkluzív díszvacsora, pazar környezetben.

Üzleti álmokból álomút
Ha egy még nem HV munkatársaddal mindezt sikeresen lemásoltatod, jöhetsz velünk az álomutazásra, ha kettővel, a párod költségét is a cég állja Hawana Szalála 5*-os szállodájában! És nem mellesleg, ezzel erőre kapott három új, lendületben lévő csoport, melyek vezetői csapattá válva közel hozzák Neked egy óriási karrierszintugrás lehetőségét!

Dönts, csináld, mutasd, másoltasd – és élvezd!
És ha az üzleti ajánlat mellett szereted élvezni is a munkád gyümölcsét, most megmutatjuk Neked, hová megyünk együtt: Ománba! Akár tavasszal, akár ősszel repülünk (ez még szervezés alatt), vár a meleg tenger, a forró sivatag, a frissítő oázis és az ötcsillagos kényeztetés. Csináld meg tervezetten a Téli Versenyt – az év végi pihenést is megadva magadnak –, és mutasd meg ezt egy, de inkább két fejlődni vágyó munkatársadnak. Így nemcsak egy estére, vagy hétre szól majd Neked a győztes jelző, hanem hosszú távra – és közben vár Téged a mesés Szalála!

 


Ești un MR (Manager de Rețea) și încă stai pe gânduri cu privire la Concursul de Iarnă?

Iată o motivație în plus: Oman te așteaptă! Recent, a fost făcut anunțul oficial pentru Concursul de Iarnă. Similară în mare parte cu cea de vară, această provocare devenită deja o tradiție, este destinată tuturor, dar recompensează în special managerii de rețea. Dacă nu este o motivație destul de puternică pentru tine dezvoltarea și conducerea prin exemplu, atunci privește imaginile de mai jos – și vino cu noi în Oman!

Fii printre câștigători! De ce ar trebui să participi la Concursul de Iarnă ca lider de rețea? Există multe răspunsuri bune la această întrebare importantă! Dacă reușești, se poate creea un nou picior de manager și oferi un exemplu echipei tale. Și desigur, există și Seara Câștigătorilor, cina de gală exclusivă în martie, într-un decor splendid. De la visele de afacere la o călătorie de vis. Dacă duplici cu succes acest lucru cu un colaborator non-MR, poți veni cu noi în călătoria de vis. Dacă reușești cu doi colaboratori, compania acoperă și cheltuielile partenerului tău la hotelul de 5* Hawana Salalah! Și totodată, câștigi trei echipe noi energice și în creștere, care devenind echipe de lideri, te aduc mai aproape de o oportunitate imensă de avansare în carieră! Decide-te, fă-o, arat-o, duplică și bucură-te! Și dacă, pe lângă oferta de afacere, îți place și să te bucuri de roadele muncii tale, acum îți vom arăta unde mergem împreună: în Oman! Indiferent dacă zburăm în primăvară sau toamnă (încă în curs de organizare), te așteaptă marea caldă, deșertul fierbinte, oaza răcoritoare și răsfăț de cinci stele. Întreprinde cu bună organizare Competiția de Iarnă – permițându-ți și relaxarea de la sfârșitul anului – și arată posibilitatea asta unui colaborator, sau de preferință doi colaboratori ambițioși, dornici să se dezvolte. Astfel, titlul de Câștigător nu va fi doar pentru o seară sau o săptămână, ci pe termen lung – și între timp, Salalah-ul fabulos te așteaptă!


Prednedávnom bola zverejnená oficiálna výzva na účasť v Zimnej súťaži. Podobne ako Letná súťaž, ktorá sa pomaly stáva tradičnou, aj táto je určená pre všetkých, ale motivuje a odmeňuje predovšetkým vedúcich siete. Ak motivácia stať sa príkladom pre svoj tím a rast na kariérnej úrovni nie je dostačujúca, pozrite sa na fotografie nižšie – a pridajte sa k nám na cestu do Ománu!

Patrite medzi víťazov!
Prečo by som sa mal zúčastniť na Zimnej súťaži, ak už som vedúcim siete? Na túto otázku môžeme ponúknuť mnoho dobrých odpovedí! Úspech v súťaži garantuje vytvorenie novej vetvy vo tvojej štruktúre, čím sa staneš motivujúcim príkladom pre tvojich spolupracovníkov. A samozrejme, ruka v ruke s úspechom prichádza možnosť zúčastniť sa luxusnom Galavečere víťazov v mesiaci marec.

Od obchodných príležitostí k vysnenej dovolenke
Ak dosiahneš úspech so svojim spolupracovníkom, ktorý ešte nie je vedúcim siete, môžeš sa k nám pridať na vysnenú dovolenku v päťhviezdičkovom hoteli Hawana Salalah. Ak úspech dosiahneš s dvomi spolupracovníkmi, môže sa k tebe pridať aj tvoj partner/-ka, jeho/jej cestovné náklady uhradí naša spoločnosť. A mimochodom, naskytá sa ti aj príležitosť obrovského kariérneho rastu, ak tri z tvojich nových línií porastú na úroveň skupiny s vlastným vedúcim!

Rozhodni sa, rob, ukáž a opakuj – a pritom si užívaj!
Ak si popri kariére rád užívaš ovocie tvojej tvrdej práce, teraz ti ukážeme kam spolu pocestujeme: do Ománu! Či pocestujeme na jar, alebo na jeseň (cestu ešte organizujeme), čaká ťa teplé more, horúca púšť, osviežujúca oáza a päthviezdičkový relax. Zúčastni sa Zimnej súťaže, ale dopraj si aj zaslúžený oddych na konci roka, aby si mohol motivovať svojich rastu chtivých spolupracovníkov. Takto si zaslúžiš titul Víťaza nielen v jeden večer či na týždeň, ale dlhodobo – a pritom ťa ešte čaká aj rozprávkový Salalah!

 


Menadžer mreže si, a ipak razmišjaš o zimskom izazovu? Evo dodatna motivacija: pravac Oman!

Ovih dana je objavljeno zvaničan raspis Zimskog izazova. Slično letnjem, ovaj izazov je sa namerom da postane tradicionalan, namenjeno je svima, ali posebno nagrađuje Menadžere mreže. Ako razvoj i davanje ličnog primera nisu dovoljno jaka motivacija, onda pogledajte fotografije ispod – i pođite sa nama u Oman!

Budi među pobednicima!
Zašto da učestvujem na Zimski izazov, ako sam već Menadžer mreže? Na ovo važno pitanje postoji mnogo dobrih odgovora! Ako to uraditš, već obećava novu lidersku granu, a ti daješ lični primer svom timu. Naravno uz to, tu je i Veče pobednika, ekskluzivna gala večera u martu, u raskošnom ambijentu. Od poslovnih snova do puta iz snova.

Ako ćeš sve ovo uspešno da reprodukuješ sa jednim od svojih saradnika koji još nije Menadžer mreže, možeš poći sa nama na putovanje iz snova, ako sa dva saradnika to isto uradiš, kompanija će takođe da pokriva troškove za vašeg partnera u hotelu sa pet zvezdica u Havani Salala! Nije zanemarljivo da sa tri nove energične grupe koje će postati menadžerski tim, doneće ti mogućnost ogromnog skoka u karijeri!

Odluči, uradi, pokaži, kopiraj – i uživaj!
Ako pored poslovne ponude želiš da uživaš u plodovima svog rada, sada ćemo ti pokazati kuda idemo zajedno: u Oman! Bilo da letimo u proleće ili u jesen (ovo se još organizuje), čeka nas toplo more, vruća pustinja, osvežavajuća oaza i luksuz sa pet zvezdica. Uradi Zimski izazov kako je planirano – odmori se na kraju godine – i pokaži ovo jednom, ili još bolje dvojici ambicioznih saradnika. Na ovaj način ćeš biti pobednik ne samo za jedno veče ili nedelju dana već i na duži rok – a u međuvremenu, bajkoviti Salala te čeka!


Are you a NM (Network Manager) and still considering the Winter Competition? Here’s some extra motivation: Oman awaits!

Recently, the official announcement for the Winter Competition was released. Similar in part to the summer one, this tradition-establishing challenge is meant for everyone, but particularly rewards network leaders. If the motivation for growth and leading by example isn’t enough for you, look at the photos below – and come with us to Oman!

Be among the winners!
Why should I participate in the Winter Competition as a network leader? There are many good answers to this important question! If you make it, it inherently creates new leadership branch, and you set an example for your team. And of course, there’s the Winner’s Evening, the exclusive gala dinner in March, in a splendid setting.

From business dreams to a dream trip If you successfully replicate this with a non-HV colleague, you can come with us on the dream journey. If with two, the company covers your partner’s expenses at the 5-star Hawana Salalah hotel! And incidentally, you gain three new, energetic groups, whose leaders becoming a team bring you close to a huge career leap opportunity!

Decide, do it, show it, replicate it – and enjoy!
And if besides the business offer, you also love to enjoy the fruits of your labor, now we’ll show you where we’re going together: to Oman! Whether we fly in spring or autumn (still under organization), the warm sea, hot desert, refreshing oasis, and five-star pampering await you. Deliberately undertake the Winter Competition – allowing yourself year-end relaxation – and show this to one, or preferably two ambitious colleagues. This way, the title of winner will not just be for one evening or week but for the long term – and in the meantime, the fabulous Salalah awaits you!

Ezeket olvastad már?