Dorazilo oznámenie o Letnej výzve 2024: jednoduchšia, príťažlivejšia, otvorená pre každého!


Rovnako ako počas predošlých ročníkov, aj v roku 2024 prináša Biocom výzvu, ktorá je svojou podstatou síce veľmi podobná tým predchádzajúcim, ale pravidlá prinášajú zmeny, vďaka ktorým je výzva ľahšie splniteľná. Áno, tentoraz ide o výzvu a nie súťaž, keďže nejde o súťaženie v pravom slova zmysle, ale o prekonávanie seba samého. Pretože každý, kto splní výzvu je považovaný za víťaza, a práve preto jedinými súpermi sú čas, nedostatok odvahy a potreba vystúpiť z vlastnej komfortnej zóny, ale výsledok stojí za to! Pre zjednodušenie pravidiel Letnej výzvy sme zaviedli, že nie je potrebné otvárať nové (súťažné) línie, ale na existujúcich nepokrytých líniách získavať prírastok bodov v jednotlivých mesiacoch o 1000, 2000 a 3000 bodov v porovnaní s konečným bodovým stavom ku dňu 30. apríla. Nie len pravidlá, ale aj výhra je príťažlivejšia, okrem možnosti zúčastniť sa na Dni víťazov (predbežne 24. augusta) je každý úspešný súťažiaci odmenený finančnou odmenou 150,- EUR, ako aj možnosťou pokračovať v jesennej výzve, a v neposlednom rade uznaním a nárastom príjmov zo siete. Cieľom výzvy je predsa tak ako vždy: stať sa vedúcim siete a pre vedúcich siete založenie nových vetiev svojej už existujúcej siete. A presne ako katalyzátor rozvoja slúži Letná výzva, ktorej detaily upresníme nižšie.

Kto sa môže zapojiť do výzvy?
Každý člen, ktorý sa zaregistruje do siete Biocom najneskôr do 30. apríla 2024, bez ohľadu na krajinu. Výzva na rok 2024 vítá všetkých, ktorí majú záujem súťažiť!

Výzva trvá tri mesiace
Súťažné obdobie sa nezmenilo, prvá etapa výzvy trvá od 1. mája 2024 do 31. júla 2024.

Tisícbodové zlepšenie v nepokrytých líniách
Výraznou zmenou tohtoročnej výzvy je, že nie je potrebné zakladať nové súťažné línie, pretože štartovacím bodom je výkon členov ku dňu 30.04.2024. U vedúcich siete sa berú do úvahy všetky body na nepokrytých líniách (teda už existujúce línie, popri tých, ktoré kvalifikujúcich vedúcich), u spolupracovníkov, ktorí ešte nie sú vedúcimi sa berie do úvahy celkový počet získaných bodov – samozrejme bez vlastných bodov, ktoré sa v súťaži nepočítajú do celkového výkonu spolupracovníka. V jednotlivých mesiacoch výzvy je potrebné získať nasledovný bodový nárast: v máji 1000, v júni 2000 a v júli 3000 bodov. Vyhodnotenie bude veľmi jednoduché: vedenie spoločnosti zohľadní koncový stav k 30. aprílu, počet získaných bodov v jednotlivých mesiacoch a ak člen dosiahne požadovaný nárast 1000-2000-3000 bodov k počiatočnému stavu, automaticky spĺňa základnú podmienku výzvy.

Prihlášky, termíny a podmienky registrácie do výzvy
Do výzvy nie je potrebné registrovať sa vopred emailom, ale začiatkom júna je potrebné prihlásiť sa prostredníctvom webstránky webshop.biocomag.ch, kde sa 3. júna zobrazí v menü možnosť „Letná výzva 2024”, na ktorú môžete kliknúť do prihlásení sa do uživateľského konta. Následne vyskočí okienko s možnosťou „Prihlásiť sa”. Po odkliknutí každý prihlásený obdrží potvrdzovací email o úspešnej registrácii. Registrovať sa je možné len týmto spôsobom, inak podané registrácie (napríklad emailom) nebudú zohľadnené! Registrovať sa do výzvy je možné do 16. júna, následne táto možnosť z menü ponuky zmizne. (Nárok člena zúčastniť sa súťaže po tomto termíne zaniká! Ak člen splní podmienky súťaže, ale neregistroval sa v danom časovom okne, jeho nárok na odmenu zaniká!)

Základom je vlastných 200 bodov, ktoré sa do konečného výkonu ale nepripočítavajú
Každý účastník, rovnako ako aj každý spolupracovník, musí každý mesiac získať aspoň 200 vlastných bodov, bez ohľadu na to, či sa spolupracovník nachádza na firemnej pozícii. Vlastných 200 bodov (alebo body získané za vlastné nákupy) sa samozrejme nezapočítavajú do konečného výkonu súťažiaceho.

Na čo si dať pozor?
Dávame vám do pozornosti ďalšie aspekty súťaže, na ktoré je potrebné dať si pozor. Mnohé sú základným fundamentom Etického a prevádzkového kódexu siete ako aj pravidiel ochrany osobných údajov, ktoré sa riadia legislatívou jednotlivých krajín. Síce sa môžu považovať za samozrejmosť je lepšie si ich pripomenúť.

  • Každý sa môže zúčastniť súťaže len vo vlastnom mene
  • Objednávky je možné zadávať len vo svojom mene, objednávka nesmie byť adresovaná na tretiu osobu!
  • Účastník výzvy je osobne zodpovedný za to, že sa objednané balíky nebudú vracať do expedičných skladov kvôli odmietnutiu zákazníkom. Počet vrátených balíkov bude zohľadnený aj pri vyhodnocovaní súťaže.

Spoločný zážitok, finančná odmena a ďalšie výhody
Aká je odmena za úspešné zvládnutie výzvy?

  • Možnosť zúčastniť sa na Dni víťazov. Účasť na tejto exkluzívnej party ponúka Biocom každému, kto splní podmienky výzvy. Udalosť je naplánovaná predbežne na 24. augusta v lajošmižskej Új tanyacsárde. Je poctou zúčastniť sa! Pozvánku obdrží každý úspešný účastník a jeho polovička.
  • Finačná odmena: 150,- €
  • Síce túto odmenu nemožno považovať za priamu odmenu, ale každý zúčastnený si vybuduje pevné základy kariérnej úrovne vedúceho
  • Vyplývajúc z toho nárast finančného ohodnotenia za prácu v sieti
  • A v neposlednom rade optimistické výhliadky na jeseň – pretože ten kto splní výzvu si môže byť istý, že jeho sieť rekordne porastie!

Extra príležitosť: pozícia vedúceho siete a finančná odmena
Ako pokračovanie výzvy je tu aj tento rok druhá etapa, ktorej cieľom je dosiahnutie kariérnej úrovne vedúceho siete! Druhá etapa trvá počas ďalších štyroch mesiacov, a to od 1. augusta do 30. novembra, a je určená pre tých, ktorí sa do výzvy zapojili ako členovia siete na nevedúcich pozíciách. (Tým pádom sa táto výzva nevzťahuje ani na takých členov, ktorí sa v mesiaci apríl kvalifikujú na 6. kariérnu úroveň). Každý, kto počas obdobia druhej etapy získa mesačne 4000 bodov, teda splní základnú požiadavku kvalifikácie na pozíciu vedúceho siete, môže počítať s extra finančnou odmenou 550,- EUR. V každom mesiaci od augusta do novembra musí byť konečný bodový stav zúčastneného aspoň 4000 bodov. Samozejme ide o súťažiacich, ktorí súťažia od úplného začiatku výzvy, a teda 1. mája a obdržali potvrdenie o úspešnom splnení prvej etapy. A teda, pokračuj na jeseň v budovaní toho, čoho základy si postavil počas letných mesiacov s víziou postúpenia na vedúcu kariérnu úroveň a extra finančnej odmeny!

Využi príležitosť!
Využi príležitosť ponúknutú vedením a urýchli svoj kariérny rast! S dobre naplánovaný nástupom do výzvy v máji, aktívnou prácou počas letných mesiacov je výzva veľmi ľahko splniteľná, a potom sa vedúca línia buduje už takmer automaticky. Jediné čo potrebuješ si ty!  Ak túžiš po zmene a kariérnom raste, je ten správny čas, aby si sa do tejto motivujúce výzvy zapojil!

Želáme veľa šťastia!

Ezeket olvastad már?